Hello World

Hello World เป็นคำศัพท์ที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ใช้เขียนเพื่อทดสอบว่าโปรแกรมมันทำงานได้ไหม มีอะไรผิดพลาดรึปล่าว โดยConceptของมันก็คือ “สวัสดีโลก” เหมือนกับว่าเราได้สร้างตัวตนของโปรแกรมตัวนั้นขึ้นมาทักทายโลกครั้งแรก เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นโพสต์แรกที่เกิดขึ้นมาในเว็บแห่งนี้ แล้วก็เป็นโพสต์ที่เอาไว้ใช้ทดสอบในส่วนอื่นๆด้วย

“ชารอน และ รูน”
รูปวาดโดย Anaban Bana
“oof” -เด็กคนหนึ่ง

“ไม่มีผู้ใดที่สมัครรักใคร่ในความเจ็บปวด หรือเสาะแสวงหาและปรารถนาจะครอบครองความเจ็บปวด นั่นก็เป็นเพราะว่ามันเจ็บปวด…”

ข้อความใน Lorem Ipsum